• Odstąpienie od umowy

https://windplay.pl/upload/windplay/images//windplay-logo_blckbg-RGB_72dpi.jpg   INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, kupujący będący konsumentem w rozumieniu ustawy ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeżeli sprzedawca nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. 

Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy kupujący musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Dane kontaktowe do informacji: Wind Log sp. z o.o., Paprotnia, ul. Sochaczewska 90, 96-515 Teresin, adres email: toys@windplay.pl.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwróci kupującemu wszystkie otrzymane od kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenie innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności. Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Zwracana przez kupującego rzecz powinna zostać opakowana w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu oraz musi być zwrócona w oryginalnym opakowaniu z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jej sprzedaży. Zwracana rzecz nie może nosić śladów użytkowania oraz nie może posiadać uszkodzeń mechanicznych. 

Kupujący zobowiązany jest do odesłania rzeczy na adres: Wind Log sp. z o.o., Paprotnia, ul. Sochaczewska 90, 96-515 Teresin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Pismo o odstąpieniu od umowy powinno zawierać następujące dane:

 1. imię, nazwisko, adres zamieszkania lub dostawy rzeczy,
 2. data zakupu,
 3. nazwa produktu,
 4. nr paragonu lub faktury,
 5. adres email do kontaktu,
 6. numer rachunku bankowego do zwrotu środków oraz imię i nazwisko właściciela rachunku,
 7. powód zwrotu (opcjonalnie).
 1. Ograniczenia prawa do odstąpienia

Sprzedawca informuje, ze zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 • Shop closed

Store temporarily unavailable

 • Conditional access to the store

THE STORE IS FOR ADULTS ONLY !

Are you over 18  ?